Portal Sudova Tok Predmeta

Ток предмета основних и виших судова

На овом порталу могуће је извршити увид у ток предмета основних и виших судова који су покренути почев од 2010. године.

https://tpson.portal.sud.rs/tposvs/

Portal pravosuđa Srbije

Tok predmeta Trenutno izabrano. Predmeti Vrhovnog kasacionog suda; Predmeti apelacionih sudova; Predmeti viših i osnovnih sudova; Predmeti Upravnog suda; Predmeti privrednih sudova; Predmeti Prekršajnog apelacionog suda; Predmeti prekršajnih sudova; Predmeti javnih izvršitelja; Statistika; Registar neplaćenih kazni; Međunarodna pravna …

https://portal.sud.rs/sr/tok-predmeta

Ток предмета привредних судова

Портал Министарства правде Републике Србије – Ток предмета привредних судова

https://tpson.portal.sud.rs/tpprvs/

Ток предмета јавних извршитеља

Ток предмета јавних извршитеља

https://tpji.portal.sud.rs/

Tok predmeta Prekršajnih sudova

Na ovom portalu moguće je izvršiti uvid u tok predmeta prekršajnih sudova koji su pokrenuti počev od 2016. godine. Pretraga se vrši odabirom odgovarajućih polja. Tačnost pretrage zavisi od ispravno unetih podataka u prekršajnom sudu. Polja obeležena sa * su obavezna . Prikazano je stanje na dan 03.12.2020. Portal sudova Srbije …

https://tpps.sipres.sud.rs/?lang=lat

SAPS Portal

Na ovom portalu moguće je izvršiti uvid u tok predmeta apleacionih sudova, Vrhovno kasacionog suda i Upravnog suda koji su formirani počev od 2010. godine. Pretraga se vrši odabirom odgovarajućih polja. Tačnost pretrage zavisi od ispravno unetih podataka u sudu. Polja obeležena sa su obavezna polja. Portal sudova Srbije …

http://tpas.portal.sud.rs:8080/SAPSPortal/Locale.do?lang=latin

Portal pravosuđa Srbije, praćenje toka predmeta

Portal pravosuđa Srbije ; Konferencija “Pravosuđe i privreda 2019.” Evidencija; Konkretna uputstva za rad pojedinačnih pravosudnih organa, kao i javnih beležnika i javnih izvršitelja, a na osnovu preporuka Ministarstva pravde za rad za vreme vanrednog stanja ; Праћење тока предмета. Na sledećim linkovima možete pratiti slećede tokove predmeta: Tok predmeta Vrhovnog …

https://www.mpravde.gov.rs/sr/sekcija/27078/portal-sudova-srbije-.php

Портал правосуђа Србије, праћење тока предмета

Конференција “Правосуђе и привреда 2019.” Евиденција; Конкретна упутства за рад појединачних правосудних органа, као и јавних бележника и јавних извршитеља, а на основу препорука Министарства правде за рад за време …

https://www.mpravde.gov.rs/sekcija/27078/portal-sudova-srbije-.php

portal.sud.rs – Портал правосуђа Србије

Судови. Врховни касациони суд; Судови опште надлежности; Судови посебне надлежности

https://portal.sud.rs/

Ток предмета Прекршајних судова

На овом порталу могуће је извршити увид у ток предмета прекршајних судова који су покренути почев од 2016. године.

https://tpps.sipres.sud.rs/